Røde Kors Esbjerg og Coronavirus

Røde Kors Esbjerg og Coronavirus

RØDE KORS I ESBJERG LUKKER AKTIVITETERNE NED

Røde Kors lukker ned lokalt for at skrue op nationalt. På baggrund af de seneste udmeldinger og retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med coronavirussen, har Røde Kors i Danmark besluttet at indstille alle aktiviteter og lukke genbrugsbutikker og skifte fokus til vores beredskabsindsats.

Grundet nye tiltag og retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med coronavirussen, har Røde Kors i Esbjerg valgt at lukke ned for alle aktiviteter. Det gælder alt fra besøgstjeneste og patientstøtter til familienetværk og integrationsarbejde. Også al førstehjælpsundervisning i Røde Kors-regi er aflyst.

Det gør Røde Kors for at tage et kollektivt ansvar for, at smitterisikoen reduceres. Røde Kors i Esbjerg er hver dag i tæt kontakt med mange sårbare mennesker, og det er i høj grad dem og vores egne frivillige, vi vil beskytte, siger Niels Aage Giversen, formand for Røde Kors i Esbjerg.

Røde Kors har fokus på, i så vidt muligt omfang, at erstatte fysisk besøg mellem frivillige og personer, der har brug for støtte, med tryghedsopkald eller anden kontakt over telefon for at sikre nærvær og medmenneskelighed.

Derudover lukker samtlige af Røde Kors’ genbrugsbutikker også for at undgå unødig smitterisiko og for at følge myndighederne anbefalinger.
Hjælp til dem, der må blive hjemme.

Røde Kors har startet et hjælpenetværk, der vil hjælpe danskere, der ikke kan få løst daglige gøremål, fordi de er i karantæne. Enten fordi de allerede er smittet eller har været udsat for smittefare.

Hjælpen gives også til dem, der er i selvisolation, fordi de er nogle af dem, der er ekstra udsatte grundet deres helbred eller alder.
Røde Kors tager meget gerne imod henvendelser fra alle, der enten har brug for hjælp, eller alle dem, der har lyst og overskud til at hjælpe deres medmennesker.
Du kan kontakt Røde Kors på tlf. 3529 9660 eller henvende dig op vores hjemmeside på rødekors.dk

Derudover støtter Røde Kors myndighederne i at bemande deres fælles hotline, hvor bekymrede danskere kan ringe ind med spørgsmål eller for at få yderligere information.