Flygtninge/Integration

Flygtninge og integration

Formålet med Røde Kors´ flygtninge og -integrationsarbejde er at understøtte integration af nye medborgere i Danmark. Røde Kors vil modvirke isolation og marginalisering af etniske minoriteter, være med til at skabe lokale netværk, fremme aktivt medborgerskab og bidrage til at sikre lige muligheder for alle, uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund.

Vil du være med til at hjælpe?

Kontakt da aktivitetslederen:

Ella Hedegaard Andersen
2265 0811
ella.hedegaard@gmail.com