Skoletjenesten

Skoletjenesten

Røde Kors i Danmark er et af de 190 nationale Røde Kors-selskaber, der arbejder for at hjælpe de svageste – både internationalt og nationalt.

Internationalt bidrager Røde Kors til nødhjælpsarbejdet ved katastrofer som dem i Syrien og Nepal – og med udviklingsarbejde i den 3. verdens lande.

Herhjemme arbejder vi med integration, besøgstjenester, omsorg, genbrug og førstehjælp. Desuden beskæftiger vi os med at oplyse den danske befolkning om vores værdier og om tilstandene i de lande, hvor vi arbejder.

En del af den oplysning retter sig imod børn og unge, og derfor har vi en skoletjeneste i Røde Kors.

Skal vi komme forbi din skole?

Kontakt følgende:

Ella Hedegaard Andersen
2265 0811
ella.hedegaard@gmail.com